Fyzioterapeuti - rehatime.cz

RehaTime
Přejít na obsah


Reha Time
...čas na rehabilitaci
Fyzioterapeuti
Mgr. Lenka Juřicová                  
Lenka Juřicová je vedoucí fyzioterapeut zdravotnického zařízení RehaTime s.r.o. V roce 2014 promovala s vyznamenáním na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci v magisterském oboru léčebné rehabilitace.

Ve své práci využívá hlavně znalostí anatomie a neurofyziologie člověka ve spojitosti s řadou absolvovaných odborných kurzů. Zaměřuje se na problémy v oblasti pohybového aparátu na podkladě různých příčin (úraz, porucha funkce, sportovní zátěž, neurologická příčina, ortopedická příčina atd.).
Přibývá jí však pacientek s vertebro-viscerálními problémy v oblasti břicha a malé pánve, které můžou vyústit až ve funkční sterilitu. Specificky se proto zaměřuje na léčbu neplodnosti páru z funkční příčiny (metoda Ludmily Mojžíšové).
Od února 2016 spolupracuje s Hokejovým klubem Brumov – Bylnice, kde se stará o pohybový aparát především mladých hokejistů.
V roce 2017 byla na pracovní stáži v Rusku, kde se seznámila s rehabilitačními postupy na klinice ve Voroněži a rovněž přednášela o postupech své terapie na konferenci s mezinárodní účastí.

 
Vzdělání
 
2014  absolvent magisterského studia oboru fyzioterapie s vyznamenáním, Fakulta zdravotnických věd UP Olomouc                                                                                                                                                     
 
2015  uděleno osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
 
2022  udělen certifikát celoživotního vzdělávání od profesní organizace Unify

Praxe
 
FN Olomouc, Janské Lázně, Spinální jednotka Fakultní nemocnice Motol, Vsetínská nemocnice a. s, Lůžková rehabilitace Nemocnice T. Bati Zlín
 
MUDr. Ivana Slívová
 
Lázně Luhačovice a. s.

 
Kurzy
 
2014  Vojtova metoda (část A) lektor: RL-Corpus
 
2014  Medical Taping Concept, lektor: p. Krestová
 
2014-2015  Léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové, lektor: p. Volejníková
 
2015  Diagnostika a terapie funkčních poruch pro fyzioterapeuty, lektor: Košťálová
 
2016  Aplikace suché jehly, lektor: p. Šifta
 
2016–2018  Dynamická neuromuskulární stabilizace prof. Koláře, lektor: p. Kolář a kolektiv

 
Semináře, Feldenkraisova metoda – lektor p. Nagyová 
   
Mgr. Jiří Machara                      
V roce 2020 promoval s vyznamenáním na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého   v Olomouci v magisterském oboru léčebné rehabilitace.
 
Svou zapáleností pro svou práci a vysokou dávkou empatie, se kterou přistupuje ke svým pacientům si získal sympatie pacientů různého věku od dětí až po seniory. Ve své práci individuálně kombinuje poznatky z vývojové kineziologie, mobilizací a techniky měkkých tkání. Ve volném čase hraje na vysoké úrovni stolní tenis a tenis, ale věnuje se i jiným sportům, jako jsou běžky a kolo. Dokáže tedy i velmi porozumět problémům sportovců, kteří tvoří velkou část našich pacientů.

 
Vzdělání
 
2020 absolvent magisterského studia oboru fyzioterapie s vyznamenáním, Fakulta zdravotnických věd UP Olomouc

 
Kurzy
 
2017   Spirální stabilizace páteře, lektor Markéta Hurníková
2016  Klasické masáže, lektor Petr Křížek
2017   Medical taping concept, lektor Lucie Krestová, Ostrava
2022  Kurz mobilizace u Mgr. Maja Špiritovič, Ph.D. v Praze
 


 
          
 
  Mgr. Jana Fejfarová                
Jana Fejfarová promovala v roce 2009 na Lékařské fakultě v Brně v oboru fyzioterapie. Už při studiu začala pracovat v ortopedicko – podologické ambulanci. Téměř 10 let tak její pozornost směřovala k lidskému chodidlu a dolním končetinám, ale rukama jí prošly nejrůznější diagnózy. Prováděla analýzy chůze na tenzometrické desce Footscan a pro děti vytvářela metodiku cvičení na plochonoží.
Ve své praxi hojně uplatňuje principy švýcarského konceptu Spiraldynamik®, který slouží jako návod k použití vlastního těla vycházející z evolučního vývoje. Dalším zdrojem jejích terapií jsou neurofyziologické poznatky pražské školy.
Své klienty vnímá celostně, tzn. s ohledem na všechny složky zdraví – pohyb, výživu, psychiku i duchovní rovinu.
Na mateřské dovolené se rozvíjela zejména v komunikačních dovednostech a programu senzorické integrace u dětí.
Srdcem je především poutník, vyhledávající hory a dálky a vášnivě odhalující tajemství fungování lidského těla a života.
 
Vzdělání:
2007 - absolvent bakalářského studia v oboru fyzioterapie, Zdravotně-sociální fakulta OU v Ostravě       
2009 - absolvent magisterského studia v oboru fyzioterapie, Lékařská fakulta MU Brno
 
Praxe:
MUDr. Holoubek, Columna   Centrum, Dřevařská 18, Brno
MUDr. Lázničková, Centrum   naděje a pomoci, Brno
Hamzova odborná léčebna,   Luže – Košumberk
Lázně Luhačovice
  
Kurzy:
22.- 23. 2. 2008  Rehabilitace ve sportovní medicíně (MUDr. Jana Martinková), NCO NZO Brno

31. 1. - 1. 2. 200    Vadné postavení pánve a jeho diferenciální diagnostika (doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.), NCO NZO Brno

27.- 29. 11. 2009  Gynegymnastika pro ženy v každém věku (Ing. Bc. Vanda Casková), NCO NZO Brno

11.- 13. 12. 2009 Taping – prevence poruch pohybového aparátu (NZZ Stanislav Flandera, Praha)

2010                    Spiraldynamik® Basic (Lenka Kazmarová, učitel SD, 112 hodin ve čtyřech termínech)

27. - 28. 11. 2010 Spiraldynamik® - Škola nohou (Maia Kristen, expert SD)

4.- 5. 4. 2011       Kinesiotaping (Mgr. Tereza Dvořáková, Ph.D.), NCO NZO Brno

30. 9.- 1. 10. 2011 Využití moderních fitness stylu bossu ve fyzioterapii (Dagmar Taschlerová, DiS.), NCO NZO Brno

12.- 16. 10. 2011    Spiraldynamik® Intermediate 1 (Milena Daniel, expert SD)

2011 - 2012          Rozvoj a řízení zdravotnického zařízení – management 21.století (Ing. Pavel Svobodník, MBA), NCO NZO Brno

19.- 20. 1 2013    Intenzivní kurz fyzikální terapie pro fyzioterapeuty, Mgr. Josef Urban, Olomouc

2012 - 2013        Diagnostika a terapie funkčních poruch, Manuální medicína pro fyzioterapeuty – Karla Košťálová

18. - 20. 5. 2012   SD Skolióza – jak pomáhá pohyb (Karin Rosmann – Reif, SD)

2014 - 2015           Diplom Certifikovaného DNS terapeuta, Dynamická neuromuskulární stabilizace (Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.)

9. - 12. 4. 2015       SD Intermediate Specifik – Silový trénink (Oliver Hartelt, SD)

9. - 11. 9. 2016        Mobilizace žeber metodou Mojžíšové (Hana Volejníková)

12/2016                  Spiraldynamik® Diploma Level Intermediate

28. 2. - 1. 3. 2019    Pediatrický DNS kurz (PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.)

2022                       RISE with sensory (program multisenzorické integrace u dětí), Alisha Grogan, MOT, OTL/R
 
 
 
 
 
 
 

    

                                 
    
Kontakt
RehaTime s.r.o.
Mgr. Lenka Juřicová
Zdravotnické zařízení – rehabilitace, ambulantního typu
Družba 1180
Brumov-Bylnice 763 31
tel.: + 420 731 610 899

IČO: 06632823
Bankovní spojení: 115-5662120207/0100
email: rehabilitacebrumovbylnice@gmail.com

Created with
R- ART studio
www.rocak.cz
Návrat na obsah