Hokejová akademie - rehatime.cz

RehaTime
Přejít na obsah


Reha Time
...čas na rehabilitaci
Hokejová akademie
HOKEJOVÁ AKADEMIE BRUMOV-BYLNICE           
HOCKEY ACADEMY BRUMOV-BYLNICE
Občanské sdružení HOKEJOVÁ AKADEMIE BRUMOV-BYLNICE je právnickou osobou založenou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů vystupujících v právních vztazích svým jménem a odpovídající za porušení svých závazků celým svým majetkem.

Občanské sdružení HOKEJOVÁ AKADEMIE BRUMOV-BYLNICE je neziskovou organizací, jejímž cílem je dobrovolná činnost na úseku tělovýchovy a sportu. Členy sdružení jsou subjekty, kterým vzniklo členství za podmínek uvedených ve stanovách sdružení.

Účel sdružení:
Založením občanského sdružení HOKEJOVÁ AKADEMIE BRUMOV-BYLNICE je realizováno právo občanů na sdružování za účelem podpory veřejně prospěšné činnosti formou vybudování a provozování sportovních zařízení pro sportování s cílem umožnit v regionu harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví zapojením do organizovaného i neorganizovaného sportu k dosažení jejich aktivní rekreace.

Občanské sdružení HOKEJOVÁ AKADEMIE BRUMOV-BYLNICE vytváří ve spolupráci s dalšími subjekty podmínky pro rozvoj zejména mládežnického hokeje a dalších sportů pro všechny občany bez ohledu na věk a sociální situaci.

KONTAKT
RehaTime s.r.o.
Mgr. Lenka Juřicová
Zdravotnické zařízení – rehabilitace, ambulantního typu
Družba 1180
Brumov-Bylnice 763 31
tel.: + 420 731 610 899

IČO: 06632823
Bankovní spojení: 115-5662120207/0100
email: rehabilitacebrumovbylnice@gmail.com

Created with
R- ART studio
www.rocak.cz
Návrat na obsah